İnfertilite Tedavisi

1- Yumurta çoğaltıcı tedavi ve zamanlanmış ilişki: İlk adım ve en basit tedavi yöntemidir. İlaçla yumurta sayısı arttırılır, ultrasonla yumurtlama günü tespit edilerek ilişki günü belirlenir.

2- Yumurta çoğaltıcı tedavi ve inseminasyon (Aşılama): Bu tedavide amaç yumurta ve spermin karşılaşma olasılığının, yumurta sayısı ve sperm kalitesini arttırarak döllenme şansının yükseltilmesidir. Laboratuvarda özel olarak hazırlanmış spermler uygun günde bir kanül aracılığı ile rahim içine bırakılır. Başarı oranı %15- 25’dir.

NERELERDE UYGULANIR?

 • Servikal mukus problemleri
 • İktidarsızlık (impotans) vaginusmus, bazı penise ait anatomik problemler
 • Retrograd ejakulasyon dediğimiz spermin geriye kaçışı veya idrara karışması durumu
 • Açıklanamayan infertilite
 • Evre I-II endometriozis
 • Yumurtlama problemleri
 • Hafif düzeydeki spermiogram bozuklukları

3- Yumurta çoğaltıcı tedavi ve tüp bebek (in vitro fertilizasyon IVF – mikroenjeksiyon ICSI):

 • Klasik tüp bebek yöntemi (IVF): Döllenmenin vücut dışında laboratuvar ortamında olması anlamına gelir. Sperm ve yumurta bir tüp içinde yan yana bırakılır ve spermin yumurtayı kendiliğinden döllenmesi beklenir.

KİMLERE UYGULANIR?

 • Tüplerin tıkanıklığı, zarar görmüş olması veya dış gebelik gibi bazı ameliyatlar sonucu çıkarılmış olması durumunda
 • İleri evre endometriozis olgularında
 • Erkeğe ait infertilite problemlerinde
 • İzah edilemeyen infertilite grubuna giren çiftlerde
 • Diğer tedavilere yanıt alınmadığı durumlarda

MİKROENJEKSİYON YÖNTEMİ (ICSI)

Tek bir spermin laboratuvar koşullarında yumurtanın içine enjekte edilmesidir.

KİMLERE YAPILIR?

 • IVF ile döllenmenin olmadığı durumlar
 • Sperm sayısı azlığı, hareket azlığı, anormal sperm oranı yüksek olduğu ve antisperm antikor saptanan çiftlere
 • Ejakulatında (menide) hiç sperm olmayan hastalara

ERKEK KISIRLIĞINDA UYGULANAN DİĞER YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ

MESA
Mikrocerrahi İle Sperm Aspırasyonu: Testisler normal fakat kanallar yok ya da tıkalı ise operasyon mikroskobu yardımı ile sperm elde edilmesi.

TESE
Testikuler Sperm Ekstraksiyonu: Ejakulatta sperm bulanmadığı durumlarda açık ameliyat ile alınan testis dokusundan sperm elde edilmesi.

TESA
Testikuler Sperm Aspirasyonu: Ejakulatta sperm bulunmayan hastalarda iğne ile girilerek testis dokusundan sperm elde edilmesi.

PESA
Perkutan Sperm Aspirasyonu: Genişlemiş olan tıkalı kanala cilt üzerinden iğne ile girilerek sperm elde edilmesi.
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT-PGD): Bazı genetik hastalıklar (kalıtsal) moleküler düzeyde tanımlanabilmekte ve bu kalıtsal hastalığın bebeğe geçme riski ortadan kalkmaktadır. Bu yöntemle ana rahmine transfer edilmeden önce genetik bozuklukları olan embriyolar ayıklanır ve özürlü bebek doğma riski ortadan kaldırılır.

KİMLERE UYGULANIR?

 • 3 veya daha fazla sayıda düşük yapanlara
 • Gebelikle sonlanmayan 2 veya daha fazla tüp bebek denemesi olanlar
 • Her hangi bir genetik hastalık taşıyan ve çocuğuna geçirme riski olan çiftlere (kistik fibrozis,beta talasemi, ailesel Akdeniz ateşi, fenilketonüri, hemofili gibi.)
 • Kendilerinde kromozom problemi olan çiftler (translokasyon)

Op. Dr. Pelin İLBEYİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı