Hamilelik Aşıları

Hamilelik Aşıları

Hastalık Ürün Uygulama, etki süresi Hastalığın gebeliğe etkisi Hastalığın fetuse etkisi Aşının fetuse etkisi Gebelikte aşılama nedeni Notlar
Kolera Ölü bakteri aşı 1 hafta arayla 2 doz/6 ay etkili Ölüme kadar giden ağır enfeksiyon Bilinmiyor Olasılıkla etkisi yok Salgınlarda veya salgın bölgesine yolculukta %50 etkili, 6 ay sonra tekrarlanmalı
Difteri
Tetanoz
Toksoid 1 ay arayla 3 doz/10 yıl etkili Şiddetli enfeksiyon, %10 ölüm riski Yenidoğanda tetanoz, %60 oranında ölüm Olasılıkla yok Aşılanmamış olma ya da koruyucu dozu yaptırmamış olmak Son doz 2.den 6 - 12 ay sonra yapılmalı
Hepatit B Formalinle işlenmiş saf rekombinant viral antijen 0,1,6 ayda 3 doz Şiddetli enfeksiyon, kronik enfeksiyon oluşabilir Fetus HbeAg(+) ise siroz ya da hepatom riski Belirsiz/olasılıkla yok Hepatit B hastaları ile yakın temas, tıbbi personel Antikor seviyesi yüksekse ömür boyu koruyuculuk
Grip Ölü virüs aşısı 6-8 haftayla 2 doz, 1 yıl süreyle koruyuculuk Salgınlarda ağır enfeksiyon riski artar Salgınlarda düşük tehditi ve sakatlık riskinde artış Olasılıkla yok Altta yatan kronik hastalığı olanlar Anne sütüne geçiş ile ilgili yeterli bilgi yoktur. Gullian_Barre sendromu oluşabilir
Kızamık Canlı virüs aşısı Tek doz/kalıcı etkili Ağır enfeksiyon Erken doğum riski Bilinmiyor Aşı yapılmamalıdır Kızamıklı insanla temastan hemen sonra hiperimmünglo-bülin yapılmalıdır
Meningekok Polisakkarit Tek doz/kalıcı etkili Ağır enfeksiyon ve ölüm riski Etkilenme riski düşük Olasılıkla yok Salgınlarda önerilmekte
Kabakulak Canlı virüs aşısı Tek doz/kalıcı etkili Çok şiddetli olmayan enfeksiyon Fetüse etkisi yok Bilinmiyor Aşı yapılmamalıdır
Veba Ölü bakteri aşısı 4 hafta ara ile 3 doz/6 ay etkili Ağır enfeksiyon ve ölüm riskinde artış Bilinmiyor Olasılıkla yok Mesleki temas (çiftçi ve veteriner)
Pnömokok Polisakkarit Tek doz/5 yıl etkili Ağır enfeksiyon Bilinmiyor Olasılıkla yok Kronik hastalığı olanlarda, dalağı alınanlarda
Polyomyelit
Çocuk felci
Canlı virüs 6-8 hafta ara ile 2 doz/kalıcı etkili Şiddetli hastalık riski artar Oksijensiz kalma, yeni-doğan döneminde %50 ölüm Tanımlanan etkisi yok Salgınlarda
Kuduz Ölü virüs 0,3,7,14,28 günlerde 5 doz aşı/2 yıl koruyucu %100 öldürücü Annedeki hastalığa bağlı Bilinmiyor Gebe olmayan hastalardaki gibi Hayvan ısırmasında antitetanoz yaklaşım da uygulanmalı
Kızamıkçık Canlı virüs aşısı Tek doz/kalıcı etkili Hafif enfeksiyon Sakatlık riskinde büyük artış Fetusde aşı sonrası enfeksiyon Aşı yapılmamalıdır Aşıdan sonra 3 ay gebe kalınmamalı, emzirme döneminde anne sütüne geçiş vardır, fakat bebekte yan etki veya enfeksiyon görülmemektedir
Sarı Humma Canlı virüs Tek doz/10 yıl etkili Ağır enfeksiyon, ölüm riskinde artış Bilinmiyor Bilinmiyor Fetusde belirgin risk, fakat hamilenin hasta kişi ile teması olursa yapılmalıdır

Tüberküloz Aşısı: BCG aşısı canlı attenue bakteri aşısıdır. Gebelikte Aşılama sonrası fetuste oluşan risk bilinmemektedir. Fakat canlı aşı olduğundan gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçiş ile ilgili yeterli veri yoktur.

Tifo Aşısı: Ölü bakteri aşıdır. Tifo ölüm riski fazla olan ağır bir enfeksiyondur.Aşının fetuse etkisi bilinmemektedir.gebeler aşı uzun süre temas ya da salgın durumunda önerilmektedir.Anne sütüne geçiş ile ilgili yeterli veri yoktur.

Rahim Ağzı Kanser Aşısı (HPV): Gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli veri olmaması sebebi ile gebe kadınlarda aşılanma yapılmamaktadır.

Özetlersek;

  • • Kızamık, kızamıkçık, kabakulak gibi canlı virüs aşıları hamilelikte yapılmaz.
  • • Sarı humma ve çocuk felci aşısı hastalık riski yüksek ise yapılmalıdır.
  • • İnaktif virüs aşıları, bakteri aşıları ve toksoidlerin gebelere veya fetuse zararları olmadığı halde, kuşkuları en aza indirmek için ilk 3 aydan sonra yapılmaldır.
  • • Serumların ise hamilelikte kullanımı ile ilgili hiçbir problem yoktur. Sadece alerji açısından dikkat edilmelidir.

Op.Dr. Pelin İlbeyi'ne Sorun