Rahim Ağzı Kanseri

Rahim ağzı yani serviks kanseri, kadın üreme sistemi kanserleri arasında ikinci sıklıkta görülmektedir. Çoğunlukla 35-55 yaş arasında karşımıza çıkar. Kanser öncüsü lezyonların % 90 ‘da ve serviks kanserlerinin % 90- 95’ de HPV pozitiftir.

Pap smear testinin rutin muayeneye girmesinden bu yana rahim ağzı kanseri görülme sıklığı gün geçtikçe azalmaktadır. Çünkü düzenli olarak smear alındığında hasta senelerce önceden henüz kanser olmadan, kanser öncesi lezyon döneminde tanınmakta ve gerekli tedavi ile kanser önlenmektedir. Öte yandan kanser öncüsü lezyonların teşhisi ve tedavisi artmaktadır. SMEAR BİR KADININ EN BÜYÜK ŞANSIDIR!

Anormal pap smear:

Anormal pap smear tespit edilen kişiye kesin tanıyı koymak için doku biopsisi yapılmalıdır.

Kolposkopik muayene:

Eğer smearde hücre içi lezyon (SIL) veya ASCUS varsa tavsiye edilir. Serviks % 5 lik asetik asit ile yıkandıktan sonra hücre değişikliği olan bölgeler kolposkopi ile belirlenir ve buradan biopsi alınır.

Servikal punch biopsi:

Punch aleti ile şüpheli görülen alanlardan lokal anestezi dahi uygulanmadan küçük bir parça alınır. Lokal anestezi uygulanmaz, çünkü bu bölgede ağrı sinirleri bulunmaz. Aynı anda işlemle birlikte mutlaka rahim kanalı hücreleri de küretajla alınıp ( endoservikal küretaj ) değerlendirilmelidir.

SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL LEZYON (LGSIL VE HGSIL) VE SERVİKS KANSERİ İÇİN YÜKSEK RİSK FAKTÖRLERİ

HPV enfeksiyonu
Seksüel hayatın erken yaşta başlaması
Birden fazla seks partneri olması (çok eşlilik)
Düşük sosyoekonomik düzey
Anne karnında iken DES e (Dietilstil bestron hormonu ) maruz kalma
Erken ve uzun süreli doğum kontrol hapı kullanımı
Sigara içimi ve beta karotenden fakir diyet
AİDS
Bazı hastalıkların tedavisi sırasında yapılan bağışıklık sisteminin baskılanması
Servikal intraepitelyal lezyonlar (öncü lezyonlar)

LGSIL (CIN I) ve HGSIL (CIN II-III) olarak adlandırılır. Bu lezyonların bir sonraki dönemi ise CIS karsinoma insitu dur. Yani kanser halen hücrenin içindedir.

LEEP konizasyon ya da duruma göre soğuk konizasyon tedavi için yeterlidir. Tam bir tedaviden sonra tekrarlama anca % 10 civarındadır. İlk sene 3 ayda bir ,ikinci sene ise 6 ayda bir smear testi tekrarlanmalıdır.

BELİRTİLERİ: Şikayetler ve belirtiler hastalığın gelişimine ve dönemine göre değişkenlik gösterir.

 • • Erken dönemde hiçbir şikayet olmadan sadece anormal smear görülebilir
 • • Anormal aralıklı vaginal kanamalar en erken belirtisidir
 • • Kanlı akıntılar
 • • Kokulu akıntılar
 • • Çok ileri döneminde ağır kanamalar
 • • İlişki sırasında ve sonrasında kanamalar
 • • Et suyu renginde akıntı
 • • İleri dönemlerinde idrar yolları ve böbreğe ait şikayetler ( En önemli ölüm nedeni böbrek yetmezliğidir.)

FİGO sınıflandırmasına göre evrelendirme:

 • • Evre 0: Karsinoma insitu
 • • Evre 1: Kanser serviksde sınırlı
 • • Evre 2:Vajenin 2/3 üst kısmında ve parametriumda tutulum (Rahim etrafındaki alan)
 • • Evre 3:Vajenin 1/3 alt kısmına ve leğen kemiğine kadar yayılım
 • • Evre 4: İdrar kesesi, kalın barsak ( rektum ) tutulumu ve uzak organ yayılımı

TEŞHİS: Smear, kolposkopi, sevikal biopsi ve endoservikal küretej ile tanı konur. Evrelendirmenin yapılması için mutlaka akciğer grafisi, İVP ( ilaçlı böbrek filmi ) baryumlu kolon grafisi ( kalın barsak filmi ) ,karın MR görüntülenmesi, gerekirse sistoskopi ve kolonoskopi yapılmalıdır.

TEDAVİ: Servikal kanser, cerrahi ve radyoterapi ile tedavi edilir. Nüks olan ( tekrarlayan ) vakalarda kemoterapi son yıllarda tedaviye eklenmiştir. Tedavi hastalığın hangi evresinde olduğuna göre değişir. Evre 0 ( karsinoma insitu ) da konizasyon yeterli iken, daha ileri evrelerde çok daha büyük ameliyatlar yapılır. Duruma göre radyoterapi, kemoterapi tedaviye eklenir. Tedavi sonrası takip ilk yıl 3 ayda bir yapılır. Tekrarlama belirtisi görülmezse muayene ve smear 6 ayda bire çıkarılır. Yıllık akciğer grafisi ve karın MR görüntülemesi önerilir.

Op.Dr. Pelin İlbeyi'ne Sorun