Rahim Kanseri

RAHİM KANSERİ (ENDOMETRİAL HİPERPLAZİ VE ENDOMETRİAL KARSİNOM)

Uzun süre östrojene maruz kalma sonucu ( adet görememe, yumurtlama bozuklukları, polikistik over sendromu, östrojen preparatlarının uzun süre kullanımı ) ortaya çıkar. Düzensiz kanama, ara kanama ya da adetlerde artış en sık karşılaşılan bulgulardır.Basit ve kompleks olmak üzere ikiye ayrılır.

Basit endometrial hiperplazi: Endometrial bezler sayıca çoğalmıştır. Nadiren atipik değişiklikler gösterir ve kansere ilerler.

Kompleks endometrial hiperplazi: Adenomatöz hiperplazi olarak da adlandırılır. Bu tip hiperplazilerde atipik hücreler görülür ve bundan dolayı kanser öncüsü olarak kabul edilir. % 20-30 oranında kansere ilerler.

TANI: D&C ile alınan parçanın patolojik incelenmesi sonucu tanı konur.

TEDAVİ: Basit hiperplazi tedavisinde D&C yeterlidir. Progesteronlarla hiperplazi baskılanabilir.( 4-6 aylık tedavi yeterlidir ) Tıbbi tedaviden sonra tekrar biopsi yapılarak hiperplazinin geçtiğinden emin olunmalıdır. Atipik kompleks hiperplazilerde ise mutlaka histerektomi ( rahmin alınması ameliyatı ) yapılmalıdır.

ENDOMETRİAL KARSİNOMA

Meme kanserinden sonra en yaygın jinekolojik tümördür. % 95 oranında 40 yaş üzerinde görülür. Ortalama görülme yaşı 60 tır( En sık menopoz sonrası dönemde görülür ). Adenokarsinom en sık görülen tipidir. Lenf yoluyla yayılım yapar. En sık olarak anormal vaginal kanama ve özellikle menopoz sonrası oluşan kanama olarak karşımıza çıkar.

YÜKSEK RİSK FAKTÖRLERİ

 • Şişmanlık
 • Hiç doğum yapmamış olmak
 • Menopoza geç girmek
 • Yüksek tansiyon ve şeker hastası olmak
 • Yoğun miktarda östrojene maruz kalmak
 • Doğum kontrol haplarının 10 sene kullanılması endometrium kanserini % 50 azaltır. Kronik sigara tiryakilerinin de bu hastalık açısından düşük riske sahip oldukları bilinmektedir, ancak sebebi anlaşılmış değildir.

FİGO sınıflandırmasına göre evrelendirme:

 • Evre 0: Karsinoma insitu
 • Evre 1: Kanser serviksde sınırlı
 • Evre 2:Vajenin 2/3 üst kısmında ve parametriumda tutulum (Rahim etrafındaki alan)
 • Evre 3:Vajenin 1/3 alt kısmına ve leğen kemiğine kadar yayılım
 • Evre 4: İdrar kesesi, kalın barsak ( rektum ) tutulumu ve uzak organ yayılımı

Menopoz sonrası dönemde yaşanılan vaginal kanama, miktarı ve süresi ne olursa olsun mutlaka doktora danışılmasını gerektiren bir durumdur. Endometriumun biopsi ile değerlendirilmesi yapılmalıdır. Ve yine menopoz sonrası dönemde yapılan vaginal ultrasonda endometrium kalınlığı 6 mm i geçerse kanama olsun olmasın kanser şüphesini giderme amaçlı endometrial biopsi yapılır.

Histopatolojik evreleme burada çok önemlidir.

G1: Yüksek diferansiye( iyi şekillenmiş ) G2 : Orta derecede diferansiye( orta derecede şekillenmiş ) G3 : Undiferansiye ( şekilsiz)

FİGO sınıflamasına göre 4 evredir:

 • Evre I a: Tümör endometriumda lokalize
  Ib: Rahim kas dokusunun(myometrium) yarısından azına yayılmış
  Ic: Rahim kas dokusunun yarısından fazlasına yayılmış
 • Evre IIa: Endoservikal bezler tutulmuş
  IIb: Servikal stromaya yayılım (rahim ağzına)
 • Evre IIIa:Tümör rahim dışına taşmıştır ve karın sıvısında kanser hücreleri mevcuttur
  IIIb: Vagene yayılmıştır
  IIIc: karın içi lenf bezi yayılımı (pelvik ve periaortik)
 • Evre IVa: Bağırsak ve mesaneye yayılım
  IVb: Uzak yayılım

TEŞHİS: Endometriumun D&C ile örneklenmesi (biopsi yapılması) ve çıkan dokunun patolog tarafından incelenmesi ile konur. Ameliyattan önce akciğer filmi, batın ultrasonu ,gerekirse batın MR ,IVP ve baryumlu kolon grafisi çekilir.

TEDAVİ: Asıl tedavi cerrahidir. Evresine göre yapılacak ameliyata karar verilir. Ameliyattan sonra ilave radyoterapi, kemoterapi gerekebilir.

Op. Dr. Pelin İLBEYİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı